SHIRUTE ON ONNELLISTEN ASIAKKAIDEN ASIANTUNTIJA

Onnellinen asiakas on arvokas. Autamme ymmärtämään asiakkaitasi ja luomaan parempia asiakaskohtaamisia, jotta yrityksesi erottuu ja jättää kilpailijat kauas taakseen.

Meiltä parempi asiakaskokemus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanki liput  Tutustu

KUINKA HYVÄ ASIAKKUUSKOKEMUSTEN JOHTAJA OLET?

Osallistuthan kyselyymme, jolla kartoitetaan asiakkuuskokemusten johtamisen nykytilaa Suomessa ja maailmalla.

Osallistu kyselyyn

Tutustu
CX Play -palveluihimme

Päästä mielikuvituksesi valloilleen! Kehitä parempia asiakas- ja työntekijäkokemuksia heittäytymällä leikin ja luovuuden maailmaan – tosissaan.

Lue lisää

Oletko jo lukenut
Customer Experience 3 -kirjan?

Odotettu CX-kirjasarjan kolmas osa on tilattavissa Amazonista sekä Kindlenä että printtiversiona! CX1-, CX2- ja CX3-kirjat nousivat best-sellereiksi ympäri maailmaa.

Lue lisää

BLOG:
All children are born artists

We need a more experimental, startup mentality in today’s business world. We must have the capacity to disrupt our old ways of thinking and doing. To make this happen, let’s bring more PLAY into organisations.

Read blog

CX in Hospitality -raportti avuksi koronakriisiin

Globaali CX Cares -ryhmä haastatteli matkailu- ja ravintola-alan ammattilaisia viidestä maanosasta. Ideoimme CX-kehittämistoimenpiteitä avuksi koronakriisistä selviämiseen.

Lue lisää

Palvelut

Hyvää asiakaspalvelua haluavat kaikki, myös sinun asiakkaasi. Kokeneet asiantuntijamme sparraavat yrityksesi asiakkuuskokemusten mestariksi. Laadimme yrityksellesi kunto-ohjelman, jota seuraamalla juokset pian kovempaa kuin muut.

LEGO® Serious Play®

Aloita CX Play® - Tosileikki®, kun haluat erottua. Aikuisten oikeasti.
CX Play® – Tosileikki® auttaa organisaatioita rakentamaan laadukkaita asiakas- ja työntekijäkokemuksia, useiden vuosien ammattitaidolla.

LEGO® Serious Play® (LSP) on kansainvälisesti suurta suosiota saavuttanut menetelmä, joka auttaa luomaan tuottavia tulevaisuudennäkymiä uudesta näkökulmasta.

Menetelmän avulla kehität organisaatiosi asiakkaillenne tarjoamaa arvoa, asiakasymmärrystänne sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksianne. LSP helpottaa keskusteluja niin hyvistä kuin huonoistakin suorituksista ja toimii oivana apuvälineenä kehityskohteiden ideoinnissa.

LSP:n avulla kanavoit kolmiuloitteista, kriittistä ajattelua rakentaen metaforia kuvaamaan kohtaamisia ja toimintaa. LEGOt tuovat ulottuvillesi sekä todelliset tilanteet että tulevaisuuden skenaariot, joita organisaatiosi ja sen edustajat saattavat kohdata.

LSP on työkalu useisiin tarkoituksiin: sitä voi hyödyntää strategian, organisaatiokulttuurin, tuotekehityksen ja innovaatioiden kehittämiseen.

Varaa oma räätälöity työpajanne tai tule mukaan avoimiin tilaisuuksiimme.

 

Kiinnostuitko?

Lue lisää

Henkilökohtainen valmentaja

Kehitä palveluosaamista, jota asiakkaiden on vaikea vastustaa.
Tiedätkö, millä kuntotasolla yrityksesi liikkuu tarjoamienne asiointikokemusten johtamisessa? Missä asemissa olette kilpailijoihin nähden? Tarvitsetteko pientä kunnonkohotusta? 

Toimimme valmennuksissamme ja hankkeissamme henkilökohtaisen valmentajan tapaan: aloitamme kuntokartoituksella, joka kertoo yrityksenne lähtötilanteen. Asiantunteva henkilökohtainen valmentajasi kartoittaa kanssasi asiakaskohtaamisten peruskunnon ja määrittelee mahdolliset kipupisteet. 

Asiakkuuden eri osa-alueiden läpikäynti kertoo, mihin yrityksesi kannattaa keskittyä huippukuntoon pääsemiseksi.  Tulosten perusteella määrittelemme, mille kuntotasolle lähdemme tähtäämään sekä toimenpiteet tavoitteeseen yltämiseksi. 

Yrityksellesi kohdennettavaa suunnitelmaa seuraamalla tiedät, minkälaisella harjoittelulla kehität asiakkuuksia ja -kokemuksia juostaksesi aina luotettavasti kovempaa kuin kilpailijasi.

Selkeä marssijärjestys auttaa viemään läpi yrityksenne tarpeiden mukaisen, riittävän tavoitteellisen kunto-ohjelman eli toimenpiteet halutulle kuntotasolle pääsemiseksi. Rohkaisemme ja tuemme yrityksesi osaamisen kehittymistä. Yhdessä laaditun ohjelman myötä löydät valmentajasi kanssa mukavan ja hyvältä tuntuvan tahdin.

Tavoiteltu asiakkuuskokemusten johtamisen strategia jalkautetaan ja tavoitteiden toteutumista – yrityksenne asiakkuuskokemusten pulssia – mitataan arkipäivän asiakaskohtaamisissa. Henkilökohtainen valmentajasi on mukana tukemassa tavoitteiden saavuttamisessa joka metrillä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Asiakaskuuntelu ja maineenhallinta

Ymmärrä asiakasta, tee tulosta.
Ymmärrätkö aidosti, mitä yrityksestäsi ajatellaan? Asiakkaasi, niin olemassa olevat kuin potentiaalisetkin, käyvät vuoropuhelua eri kanavissa jatkuvasti. Sinun tulee osata kuunnella, mitä heillä on sanottavana, sillä keskusteluissa, kyselyvastauksissa ja palautteissa piilee tieto asiakkaan tarpeista, haaveista ja toiveista.

Ota haltuusi tietämys, joka voi edistää yrityksesi mainetta luotettavana ja asiakasystävällisenä brändinä. Panosta asiakasymmärrykseen ja sen luomiseen, sillä asiakas ei aina välttämättä tiedä mitä haluaa. Voit myös luoda tarpeita asiakkaillesi toimivalla ja vahvalla asiakkuuskokemuksella.

Kun tiedämme mitä yrityksestäsi ajatellaan, autamme hyödyntämään tietoa liiketoimintasi hyväksi. Tarjoamme työkalut ja autamme kehittämään tarpeelliset toimintamallit, prosessit, mittarit sekä organisaation roolit ja vastuut.

Sitouta asiakkaasi käyttämällä kerätty tieto tuotekehitykseen ja osoita asiakkaillesi, että yrityksesi on kuunnellut heitä! Panosta esitettyihin toiveisiin ja kehitysideoihin. Kun toimit näin, varmistat valloittavasi heidän sydämensä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

CEM Benchmark

Selvitä kuinka hyvä asiakaskokemusjohtaja olet.
Shirute CEM Benchmark on kattava tutkimus, jossa arvioidaan eri toimialoilla toimivien organisaatioiden asiakkuuskokemuksen johtamiskykyjä ja -osaamista. Olemme tutkineet CEM-osaamista (Customer Experience Management, CEM) jo vuodesta 2013.

Osallistuvia organisaatioita arvioidaan Shirute Customer Experience Management Index™:n  avulla. Indeksi auttaa ymmärtämään oman organisaatiosi CEM-kypsyystasoa.

Indeksi mittaa mm. toiminnan tavoitteellisuutta, kuinka hyvin yritykset ovat organisoituneet sisäisesti, missä määrin ne koordinoivat erilaisia hankkeita, miten asiakkuuskokemuksia mitataan sekä minkä verran yritykset panostavat muilta osin asiakkuuskokemusten johtamiseen ja kehittämiseen toiminnassaan. 

Indeksiin vaikuttavat yritysten raportoimat vastaukset toiminnastaan seuraavilla viidellä osa-alueella:

 1. Toiminnan laajuus
 2. Organisointi ja johtaminen
 3. Kulttuuri
 4. Prosessit
 5. Työkalut

Täyttämällä kyselymme saat raportin, joka auttaa sinua ymmärtämään, miten organisaationne pärjää muihin verrattuna ja millä osa-alueilla se voisi parantaa kyvykkyyksiään entisestään.

Tulokset auttavat nostamaan asiakkuuskokemuksen johtamiseen liittyvän osaamisenne seuraavalle tasolle.

 

Kiinnostuitko?

Lue lisää

CEM Analyysi

Tiedätkö mihin sinun tulisi keskittyä tehdäksesi asiakkaasi onnellisemmiksi?
Shirute CEM Analyysi kertoo, miten voit tehdä asiakkaistasi onnellisempia paremmilla asiakaskokemuksilla. Se kertoo organisaatiosi asiakkuuskokemuksen johtamisen tasosta ja antaa suosituksia siitä, mitä kannattaa tehdä seuraavaksi kehittääksesi toimintaanne.

Analyysi toteutetaan CEM Benchmark -tuloksesi pohjalta. Se kattaa kaikki hyvän asiakkuuskokemusten johtamisen tärkeimmät osa-alueet ja antaa hyvän yleiskuvan tämänhetkisestä osaamisestanne.

Analyysimme kertoo myös, mitkä osa-alueet ovat hyvässä kunnossa ja mihin organisaatiosi tulisi keskittyä päästäksenne seuraavalle tasolle.

Saat kaiken tämän kompaktissa raportissa, joka on helppo jakaa johtoryhmälle ja muille asiakasymmärryksen ja liiketoimintanne kehittämiseen osallistuville tahoille.

 

Kiinnostuitko?

Lue lisää

CEM Auditointi

Mitä organisaatiosi kannattaisi seuraavaksi tehdä
Asiakkuuskokemuksen johtamisosaaminen on organisaatiossanne jo hyvällä tasolla, mutta tiedättekö mitä tehdä seuraavaksi?

CEM Audit koostuu useasta asiakaskokemuksen johtamisen eri osaamisalueen modulista. Auditointi sisältää tarvittavat haastattelut, kyselylomakkeet ja työpajat näiden arviointiin.

Asiantuntijamme tekevät organisaatiollenne yhteenvedon johtamiskyvykkyyksistä ja suositukset, miten pääsette seuraavalle tasolle.

Hyödynnä mahdollisuus saada puolueeton ja ammattimainen mielipide hankkimalla asiantuntijanäkemys nykyisestä tilanteestanne. Autamme myös perustelemaan, mihin seuraavaksi kannattaisi panostaa.

 

Kiinnostuitko?

Lue lisää

Asiakkuuskokemusten johtaminen

Mieliinpainuvaa ja tuottoisaa palvelua asiakkaan ehdoilla.
Haluamme auttaa Sinua ymmärtämään ja palvelemaan asiakkaitasi vieläkin paremmin ja kestävämmin. Meidän kanssamme kehität asiakaskeskeisen, elämyksellisen palveluympäristön, vahvistat asiakkaidenne ja brändinne välistä suhdetta sekä teet asiakkaistasi tyytyväisempiä ja sitoutuneempia.

Sparraamme Sinut unelmien asiakkuuspelikentille, joissa pelinrakentajana tarjoat mieleenpainuvia ja vaikuttavia kokemuksia asiakkaillesi. Me valmennamme joukkueesi pelaamaan saumattomasti yhteen ja kehitämme pelisilmäänne.

Tarjoamme tiiminne käytännön työkaluiksi useita erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, mm. fokusryhmät, revolverihaastattelut, jatkuvan palautteen keräämisen, asiakaskyselyt, etnografiset tutkimukset, exit shopping -haastattelut ja asiakaspalvelun laatua arvioivat salaiset shoppaajat eli asiantuntijamme, jotka arvioivat myymälöidesi toimivuutta asiakkaan näkökulmasta.

Saavutetun asiakasymmärryksen perusteella suunnittelemme yrityksellesi entistä mieleenpainuvamman asiakkuuskokemuksen ja jalkautamme sen asiakastasolle palvelumuotoilun avulla.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Asiakkuusjohtaminen

Menestys alkaa asiakkaasta.
Tiedätkö ketkä asiakkaistasi ovat yrityksellesi kannattavimpia? Kuka tuo asiakkaaksesi myös ystävänsä? Oikein toteutetulla asiakassegmentoinnilla kasvatat yrityksesi asiakaskannattavuutta.

Autamme Sinua tunnistamaan, ketkä asiakkaistasi yrityksesi kannattaa huomioida ja millä tavoin. Neuvomme, millaisia kampanjoita kannattaa toteuttaa ja miten erityyppisiä kampanjoita hallitaan.

Autamme laatimaan asiakkuuksien hoitomallit, jotka saavat aikaan pitoa asiakaskunnassasi: suositustemme avulla osaat vastata eri asiakassegmenttien tarpeisiin.

Suunnittelemme myös asiakasdialogit, joilla saatte äänenne kuuluviin asiakkaiden parissa ja toivottuja tuloksia aikaiseksi.

Etsimme väsymättä kanssasi ratkaisuja hyvän asiakkuuden jalostamiseksi ja toimivan asiakasvision rakentamiseksi, jotta yrityksesi voi saavuttaa parempia tuottoja, kustannustehokkaampaa toimintaa ja kannattavampia asiakkuuksia. Panostamme asiakkaita puhuttelevaan asiakkuuteen, joka oikein toteutettuna lisää suosittelua ja parantaa myyntiä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Asiakastiedon hallinta

Asiakastiedon taitava hallinta johtaa onnistuneeseen asiakkuuteen.
Asiakastietoa keräävät useat yritykset, mutta saatko Sinä seulottua datamassasta tarvitsemasi tiedot? Pelkkä tiedonkeruu ei vielä päästä asiakkaan pulssille tunnustelemaan, mitä asiakas haluaa.

Itse asiassa huonolaatuinen tieto voi johtaa harhaan. On siis päästävä syvemmälle ja osattava tarttua niihin tietoihin, joilla on todellista merkitystä asiakkuuksien ja myynnin kehittymisen näkökulmasta.

Jotta voit johtaa tiedolla, on Sinun tiedettävä keitä asiakkaasi ovat. Kun asiakas tunnetaan, palveluita ja tuotteita on helpompi personoida. Asiakkaan tunteminen ja häntä kiinnostavien tuotteiden markkinointi kohdennetulla viestinnällä lisää myyntiä ja brändin tunnettuutta.

Me autamme näkemään asiakastietoja pidemmälle. Kerromme, miten pystyt ennustamaan asiakkaidesi ostokäyttäytymistä ja syventämään asiakassuhteita.

Auditoimme asiakasdatasi ja tarjoamme sen hallintaan sopivia malleja, jotta yrityksesi saisi asiakastiedosta mahdollisimman suuren hyödyn liiketoiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa.

Autamme myös big datan hallinnassa ja hyödyntämisessä sekä valmennamme tiedolla johtamisessa. Anna meidän näyttää, kuinka voitte menestyä keräämänne asiakasdatan ansioista!

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Kilpailun johtaminen

Tunnista kilpailijasi, juokse kovempaa.
Tunnetko kilpailijasi aidosti? Oletko viime aikoina miettinyt, mitä asiakkaasi todella tarvitsee?

Voidaksesi johtaa kilpailua asiakkaiden sydämistä, on sinulla oltava tieto siitä, keitä asiakkaasi ovat. Tai kenet haluaisit asiakkaaksesi. Nokkela, perustarpeen huomioiva bisnesidea kantaa pitkälle.

Autamme selvittämään, millaisia tuotteita tai palveluita kannattaa tuottaa ja myydä asiakkaalle.

Suunnittelemme yhdessä, mitä yrityksesi tarvitsee menestyäkseen kilpailuympäristössään, muuttaakseen tiedon tuloksellisiksi toimenpiteiksi ja selvitäkseen voittajana maaliin.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Valmennukset

CX MASTERCLASS

THE CUSTOMER EXPERIENCE MASTERCLASS

CX Masterclass is a two-day event for CX professionals who want to understand what it takes to create great customer experiences that turn your business into a profit-making engine, as well as a pleasure to your customers.

Register Read more

Valmennukset

TOSILEIKKI

THE CUSTOMER EXPERIENCE WORKSHOP

Looking for a way to fast-track your focus on customer experience and to develop your customer encounters? Do you want to make the abstract concrete? How about attending a creatively engaging CX workshop? Then this CX workshop using LEGO® Serious Play® materials and methodology is the right one for you. LEGO® Serious Play® is a creative and disruptive way to business development and unique customer experiences.

Register Read more

Valmennukset

ASIAKKAAN MATKA

VALMENNUS ASIAKKAAN PALVELUPOLUN MALLINNUKSESTA

Haluatko lisää myyntiä? Tiedätkö, miten yrityksesi asiakkaat tekevät ostopäätöksiään? Ole mukana asiakkaidesi matkassa! Tämän kurssin käytyäsi osaat kertoa sen kollegoillesi ja soveltaa tietojasi myös käytäntöön. Tapaat myös samassa tilanteessa olevia muita alan ammattilaisia ja kuulet pidemmälle ehtineiden kokemuksia.

Rekisteröidy Lue lisää

Valmennukset

ASIAKAS ENSIN

VALMENNUS ASIAKASKUUNTELUSTA JA ASIAKASTIEDOLLA JOHTAMISESTA

Tule valmentautumaan asiakaskuuntelun osaajaksi asiantuntijoiden johdolla ja jalosta oppimasi yrityksesi hyödyksi! Valmennus johdattaa sinut asiakaskuuntelun saloihin käytännönläheisellä ja osallistavalla tavalla, jotta voit kehittää yrityksesi brändiä asiakkaiden silmissä ja tehdä lisää tulosta.

Kolmipäiväinen tiivis ja tehokas valmennuksemme tuo esille yritysmaailman edustajien (mm. Blue1, DNA, Kesko, KONE, Marimekko, Muumimaailma, Rovio, Sanoma, Terveystalo) omia kokemuksia ja heidän yrityksiensä todellisia tapausesimerkkejä. Saat kuulla asiakaskuuntelun, maineenhallinnan ja asiakastiedolla johtamisen kiinnostavimpia trendejä ja käytännön oppeja, joiden avulla löydät tiesi asiakkaiden sydämiin. Kurssin käytyäsi tiedät, miten saat asiakaskuuntelusta oikein toteutettuna parhaan hyödyn. Kerromme myös, miten rakennat ketterän CX-kehittämisen organisaation, jonka toimintaa ohjaavat asiakaskokemuksen mittarit.

Rekisteröidy Lue lisää

Sirte Pihlaja
Ajattele asiakasta ensin.
#sydäntenvalloittajat

Sirte Pihlaja

Asiakkuuskokemusten asiantuntija, CCXP, Lego(R) Serious Play(R) fasilitaattori

Sirte Pihlaja (Certified Customer Experience Professional) on Suomen ensimmäisen asiakkuuskokemusten suunnittelutoimiston, Shiruten toimitusjohtaja ja maailmanlaajuisen Customer Experience Professionals Associationin (www.cxpa.fi) toiminnanjohtaja Suomessa.

Kansainvälisesti tunnettu alansa huippuasiantuntija, valmentaja, designer ja strategisti neuvoo jo 25 vuoden kokemuksella asiakkuuskokemuksen, myynnin ja brändien kehittämistä isoille kansainvälisille ja kotimaisille yrityksille eri toimialoilla (mm. Elisa, Arabia, Fiskars, Hackman, Iittala, Marimekko, Nokia, Nordea, Rovio, S-Ryhmä, TeliaSonera, Veikkaus, VR ja YLE). Hän on kysytty kouluttaja, puhuja, puheenjohtaja ja blogikirjoittaja, joka on totuttu näkemään alan vaikuttajaseminaareissa.

Sirte tuottaa luovia ratkaisuja asiakkuuskokemusten johtamiseen, tutkimiseen, mittaamiseen ja suunnitteluun, asiakaskuunteluun ja maineenhallintaan, tiedolla johtamiseen sekä ratkaisujen konkretisoimiseen palvelumuotoilun keinoin. Shirute auttaa yrityksiä kehittämään asiakasymmärrystä mm. suositussa Asiakas Ensin -valmennuksessa (www.asiakasensin.fi).

Antti Harjuoja

Antti Harjuoja

Yrityskulttuurin asiantuntija

Antti Harjuoja on asiakaslähtöisen liiketoiminnan puolestapuhuja ja edistäjä. Tällä hetkellä hän työskentelee kulttuurimuotoilijana ja NLP Associate Trainerina Milestonella. Antilla on yli 10 vuoden kokemus asiakasrajapinnasta eri rooleista ja eri toimialoilta. Asiakaskokemuksen kehittämisessä Antin mielestä tulee aina olla ihmiskäsitys ytimessä. Antti on myös aktiivinen somettaja ja tuntee tehokkaimmat digitaalisen näkyvyyden kanavat ja keinot.

Jari Auranen

Jari Auranen

Verkkoliiketoiminnan asiantuntija
Jarno Malaprade

Jarno Malaprade

Mobiilikehityksen asiantuntija
Krista Östman

Krista Östman

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija

Kristalla on lähes 20 vuoden kokemus markkinointiviestinnän maailmasta toimien mainostoimistoissa mm. tuottajana, suunnittelijana sekä asiakkuuspäällikkönä.

Markkinoinnin stateginen suunnittelu yhdistettynä luovaan viestintään, tapahtuma- sekä konseptisuunnittelu ja ennen kaikkea asiakaskokemuksellinen markkinointi ovat lähellä Kristan sydäntä. Haasteet ja tiukat aikataulut motivoivat toimimaan, projektijohtaminen ja tiimien vetäminen mm. vastaamalla Hullujen Päivien tuotannosta useiden vuosien ajan Stockmannilla.

Oman mainostoimiston lisäksi Krista vastaa toiminnan johtamisesta Tapiolan keskuksen markkinointipäällikkönä. Kohdennettu viestintä, asiakaskuuntelu sekä luova markkinointi yhdistettynä elämyksiin ovat avaintekijöitä, joilla lujitetaan asiakasuskollisuutta.

Manne Laukkanen

Manne Laukkanen

Asiakasdata-arkkitehti - asiakasdatan hallinnan, big datan, analytiikan ja tiedolla johtamisen asiantuntija

Manne Laukkanen on kokenut asiantuntija, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään kuluttaja- ja asiakastietoa liiketoiminnassaan. Manne työskentelee analytiikka-, big data-, business intelligence- ja data warehouse -ratkaisujen parissa sekä toimii teknisenä projektipäällikkönä, vanhempana IT-asiantuntijana ja SCRUM-masterina. Hän keskittyy työssään asiakkaiden profilointiin, erityisesti  ostokäyttäytymiseen, demografisten ja maantieteellisten asiakastietojen hyödyntämiseen.

Manne on IT-ratkaisuihin erikoistunut psykologian tohtori, joka hallitsee kuluttajatiedon hyödyntämisen kaikki vaiheet: datan keräämisen, tietomallinnuksen, tallennuksen, laadun monitoroinnin, aggregoinnin, raportoinnin, tilastollisen mallinnuksen ja edistyneemmät tiedolla johtamisen ratkaisut.
Karri Pulkkinen

Karri Pulkkinen

Tiedolla johtamisen tekninen asiantuntija

Karri Pulkkisen erityisosaamista ovat informaatioteknologian ja analyyttisten menetelmien hyödyntäminen kuluttajaliiketoiminnan kasvattamisessa, kannattavuuden parantamisessa ja asiakkuuskokemuksen kehittämisessä.

Karri on suunnitellut ja toteuttanut kymmeniä miljoonia kuluttajia palvelevia teknologiaratkaisuja kuluttajaliiketoimintaa harjoittaville yrityksille ja tuntee perusteellisesti big data -teknologiat, perinteiset tiedonhallintateknologiat ja ennustavan analytiikan menetelmät. Hänellä on kahdenkymmenen vuoden informaatioteknologia-alan kokemus asiantuntijana, konsulttina ja linjaorganisaation johtajana.

Jesse Sandqvist

Jesse Sandqvist

Sähköpostimarkkinoija, markkinoinnin automatisoija ja omnichannel markkinoija

Jesse Sandqvist Seed Digital Mediasta on sähköpostimarkkinoinnin, markkinoinnin automaation, ja omnichannel markkinoinnin kansainvälinen ja kokenut asiantuntija. Jesse taitaa strategiatason työskentelyn, mutta tietää myös miten suunnitelmat jalkautuvat käytännön toimenpiteiksi ja liiketoiminnan tuloksiksi.

Veli-Pekka Laitinen

Veli-Pekka Laitinen

Käyttöliittymä- ja käytettävyysasiantuntija

Veli-Pekka Laitinen on pitkän linjan käyttöliittymä- ja käytettävyysasiantuntija User Intelligenceltä. ’Vellulla’ on kattavat tiedot teollisesta suunnittelusta ja digitaalisista palveluista. Hän on toiminut  johtavana suunnittelijana monille kansainvälisille yhtiöille sekä graafisena suunnittelijana, käytettävyyspäällikkönä ja seniorisuunnittelijana useissa johtavissa digitaalisen suunnittelun toimistoissa.

Janne Lohvansuu

Janne Lohvansuu

Käyttäjäkokemusten asiantuntija

Janne Lohvansuu User Intelligenceltä uskoo, että hyviä käyttäjäkokemuksia tarjoavat digitaaliset palvelut parantavat ihmisten elämää sekä edistävät jokaisen yrityksen liiketoimintaa. Projektityön, mm. käyttäjäkokemussuunnittelun, käyttäjätestausten ja -haastattelujen ohella Janne myös opettaa digitaalista liiketoimintaa ja suunnittelua Aalto yliopistossa sekä alan seminaareissa.

Sylvia Väänänen

Sylvia Väänänen

Liiketoiminnan digitalisoinnin asiantuntija

Sylvia on erikoistunut liiketoiminnan digitalisoinnin johtamiseen ja kehittämiseen. User Intelligencen lisäksi hänellä on yli 18 vuoden monipuolinen kokemus liiketoiminnan digitalisoinnin parista. Koulutuksissa Sylvia yhdistää käytännön kokemuksen tutkittuun tietoon pyrkien vastaamaan osallistujien tarpeisiin. Sylvian tavoitteena on aina tarjota kuulijoille konkreettista pääomaa liiketoiminnan digitalisoinnin kehittämiseksi. Sylvian erikoisosaamista on mm. liiketoiminnan digitalisoinnin johtaminen, jatkuva palvelukehittäminen ja asiakaskokemus ja palvelumuotoilu liiketoiminnan digitalisoinnin työkaluina.

Joona Kallio

Joona Kallio

AD, käyttäjäkokemuksen asiantuntija

Joona Kallio on visualiseen kommunikaatioon ja käyttäjäkokemukseen keskittyvä luova suunnittelija. Yli 15 vuoden intensiivinen kokemus markkinoinnista, konseptisuunnittelusta ja graafisesta suunnittelusta takaa sen, että Joona tuottaa visuaalisesti näyttäviä, helposti ymmärrettäviä konsepteja ja lopputuotteita visuaalisesta identiteetistä, käyttöliittymistä ja liikkuvasta grafiikasta muun muassa paketointiin, mainontaan ja sosiaaliseen mediaan.

Joona asui lapsuutensa Japanissa, jossa häntä ympäröi kehittynyt kommunikaatio ja visuaalisesti vahva viestintä. Joona on koulutukseltaan mainosgraafikko (MG) ja on valmistunut Helsingin Markkinointi-instituutista.

Tatu Kuivalahti
Jos ihmisten arkipäiväinen työ ei muutu, on kaikki kehittämiseen nähty vaiva turhaa. Siksi ihmiset pitää osallistaa muutokseen mukaan!

Tatu Kuivalahti

Myynnin ja asiakastyön strategi

Tatu Kuivalahdella on laaja kokemus myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittämisestä monikanavaisessa ympäristössä. Hänelle ovat tuttua niin strategiatyö, asiakaskohtaamisten kehittäminen ja asiakastyön toimintamallit kuin asiakkuudenhallinnan järjestelmien tehokas hyödyntäminen. Kaiken kehittämisen lähtökohtana tulee hänen mielestään aina olla asiakkaan tilanteen syvä ymmärtäminen ja laadukkaisiin asiakaskohtaamisiin tähtääminen.

Ilona Lahtinen
Tiedät mistä asiakkaasi puhuvat

Ilona Lahtinen

Asiakaskuuntelun asiantuntija

Ilona Lahtinen on asiakaskuuntelun asiantuntija Etumalta, joka on erikoistunut tekstianalyysin hyödyntämiseen asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden ymmärtämisessä.

Automatisoiduilla analyysiratkaisuilla asiakkaiden ääni jalostetaan liikevaihtoa kasvattaviksi toimenpiteiksi reaaliaikaisesti ja kustannustehokkaasti. Ilona työskentelee Finnairin, Keskon, Veikkauksen ja monien muiden yritysten kanssa, jotka saavat asiakaskuuntelun työkaluista selkeitä hyötyjä päivittäisessä toiminnassaan.

Aleksi Montonen
Jotta muutos saadaan toteutettua, ihmiset pitää saada uskomaan sen tuovan aitoja hyötyjä heidän omaan työhönsä.

Aleksi Montonen

Myynnin ja asiakastyön asiantuntija

Aleksi Montonen on erikoistunut myynnin ja asiakkuudenhallinnan kehittämiseen sekä käytännön että strategian tasolla. Monialainen kokemus asiakas- ja myyntityöstä tuo kehittämiseen käytännönläheisen tulokulman ja korostaa arjen problematiikan ymmärtämistä.

Kun yrityksen asiakastyötä halutaan kehittää kohti sen täyttä potentiaalia, Aleksin mielestä avainasemassa on aina sisäisen muutoksen aikaansaaminen työntekijöiden innostamisen ja motivoinnin kautta. 

Atro Tossavainen

Atro Tossavainen

Email-markkinoinnin asiantuntija

Atro Tossavainen on erikoistunut sähköpostin toimitettavuuteen ja PR-vaikutuksiin liittyviin kysymyksiin. Lähtökohdat tälle asiantuntijuudelle antavat työkokemus erilaisten organisaatioiden postmasterina sekä pitkän linjan vapaaehtoistyö roskapostin vastaisessa toiminnassa.

Suomalaisen kirjailijan asiakaskokemusteos best seller kärkeen ympäri maailmaa

Asiakaskokemuksesta kertova “Customer Experience 2” -kirja ampaisi heti julkaisunsa jälkeen globaalien myyntitilastojen kärkeen. Se nousi Amazonin best seller -listojen huipulle, sijoittuen ykköseksi mm. Customer Service- ja Consumer Behaviour -kategorioissa useissa eri maissa (esim. USA, UK, Kanada ja Ranska). Kirjan kirjoittajat ovat nyt Best Selling -bisneskirjailijoita kolmessa eri maanosassa. Shiruten toimitusjohtaja, Sirte Pihlaja, on yksi kirjan kirjoittajista. Hän kirjoitti teokseen asiakaskeskeisestä kulttuurista korostaen leikin ja luovuuden roolia bisneksessä.

CUSTOMER EXPERIENCE PROFESSIONALS ASSOCIATION

Oletko asiakkuuskokemusten johtamisen ammattilainen tai yritys, joka haluaa kannustaa työntekijöitään kehittämään osaamistaan alaan liittyen? CXPA Finland on kansainvälisen, voittoa tavoittelemattoman Customer Experience Professionals Associationin (CXPA) paikallisjärjestö ja yhteisö Suomessa. Tavoitteenamme on saada yritykset tarjoamaan yhä parempia asiakkuuskokemuksia. Järjestämme teemaan liittyen säännöllisesti mielenkiintoisia tapahtumia, joihin olet lämpimästi tervetullut osallistumaan.

Tule mukaan kehittämään asiakkuuskokemusten johtamista ja jakamaan ajankohtaista tietoa ja parhaita käytäntöjä muiden alan ammattilaisten kanssa. Toimintaamme Suomessa vetää Shiruten toimitusjohtaja ja asiakkuuskokemusten asiantuntija Sirte Pihlaja, joka on yksi CXPA:n kansainvälisistä perustajajäsenistä.

cxpaLue lisää:
WWW.CXPA.FI

Ota yhteyttä

Sirte Pihlaja
ASIANTUNTIJAPALVELUT
JA VALMENNUKSET
Sirte Pihlaja
CEO, CCXP
TRAINED LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATOR
+358 50 5700 190
 • Myynti

  sales (at) shirute.com
 • Muut tiedustelut

  sales (at) shirute.com

Haluatko ymmärtää, miten erottua kilpailijoista ja saada asiakkaasi ostamaan palveluitasi aina - hinnasta riippumatta? Jätä yhteystietosi, niin suunnitellaan yhdessä, miten yrityksesi nousee asiakkuuskokemusten johtamisen ykköseksi!