ASIAKAS ENSIN 2.0

VALMENNUS ASIAKASKUUNTELUSTA JA ASIAKASTIEDOLLA JOHTAMISESTA

Haluatko lisää myyntiä? Valloita asiakkaidesi sydämet!
Tiedätkö, miten organisaatiosi voi hyötyä asiakkaiden kuuntelemisesta? 
Tämän kurssin käytyäsi osaat kertoa sen kollegoillesi ja soveltaa tietojasi myös käytäntöön. 
Tapaat myös samassa tilanteessa olevia muita alan ammattilaisia ja kuulet pidemmälle ehtineiden kokemuksia.

Pvm

Sovitaan erikseen

Paikka

Sovitaan erikseen

Mitä opit

MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA?

HUIPPUSUOSITTU VALMENNUKSEMME ON NYT UUDISTUNUT! ASIAKAS ENSIN 2.0 PUREUTUU ENTISTÄ SYVEMMÄLLE ASIAKASTIEDOLLA JOHTAMISEEN. OPIT MYÖS, MITEN RAKENNAT KETTERÄN CX-KEHITTÄMISORGANISAATION JA OHJAAT SITÄ ASIAKASKUUNTELUN MITTAREIN.

Valmennusohjelma johdattelee osallistujat ymmärtämään, miten asiakkuuskokemuksia voi mitata kaikissa yrityksen ja sen asiakkaiden välisissä kohtaamisissa sekä kuinka tämä tieto muutetaan asiakasymmärrykseksi liiketoiminnan hyödynnettäväksi. Valmennuksen osana jokainen valmennettava saa ohjeet, joiden avulla asiakaskuunteluohjelman perustoimintamalli voidaan soveltaa oman organisaation käyttöön.

Saat kolme päivää täynnä konkreettisia neuvoja ja tiukkaa asiaa:

 • Asiakaskuuntelun mahdollisuudet ja työkalut datan keräämiseen
 • Kerättyjen palautteiden analysointi ja automaattinen raportointi
 • Asiakastiedolla johtamisen mahdollisuudet
 • Big datan hyödyntäminen liiketoiminnassa
 • Ketterän CX-kehittämisorganisaation rakentaminen

KENELLE

”Markkinointi-ihmiset, tutkimus-, laatu- ja kehityspäälliköt sekä muut asiakkuuskokemuksista vastaavat henkilöt tarvitsevat tätä osaamista!”

”Valmennus sopii asiakaskokemuksen johtamisen ja mittaamisen kanssa työskenteleville.”

 • Liikevaihdon ja -voiton kasvattamisesta kiinnostunut yritysjohto, liiketoimintajohtajat/-päälliköt ja muut avainhenkilöt
 • Asiakkuuskokemusten johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat päättäjät ja tekijät
 • Asiakkuuksien kehittämisen vastuuhenkilöt, asiakkuusjohtajat ja -päälliköt
 • Kanta-asiakkuusohjelmien vetäjät ja kehityspäälliköt
 • Asiakaspalvelutehtävissä toimivat kehittäjät ja päälliköt, asiakaspalvelujohtajat ja -päälliköt
 • Myynti-, markkinointi- ja tutkimusjohtajat sekä –päälliköt
 • Palvelu- ja tuotepäälliköt
 • Muut prosessiomistajat ja -kehittäjät
 • Henkilöstön kehittämisen vastuuhenkilöt
Hanna Kortström

Hanna Kortström

Kesko

Hanna Kortström toimii kehityspäällikkönä Keskon päivittäistavarakaupassa ja vastaa mm. erilaisista tutkimuksista sekä kehitysprojekteista asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyen.

Puheenvuoron kuvaus:
 
Asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme – Case Kesko
 
Asiakas ja laatu ovat vahvasti mukana Keskon strategiassa. Hanna Kortström kertoo, mistä Keskon päivittäistavarakaupassa lähdettiin liikkeelle laadun kehittämiseksi asiakaskokemus edellä. Puheenvuorossaan hän avaa myös käytännön toimia, joita asiakaskokemuksen kehittämiseksi on tehty mm. Myllypuron uudessa testikaupassa.
Noora Lindholm

Noora Lindholm

KONE

Noora Lindholm, Customer Interactions Manager, vastaa KONEen globaalissa asiakaskokemusyksikössä asiakasuskollisuuden mittauksesta, analysoinnista ja tulosten hyödyntämisestä. Aikaisemmin hän toimi asiakaskokemuspäällikkönä Suomen johtavalla lääke- ja terveystuotteiden jakelijalla. Työkokemusta Nooralle on kertynyt erilaisista myynnin ja markkinoinnin tehtävistä sekä asiakaskokemuksen, asiakkuudenhallinnan ja digitaalisten palveluiden kehitysprojekteista jo lähes 15 vuoden ajalta.

 
Puheenvuoron kuvaus:
 

KONEen asiakaskokemusmatka – Case KONE

Noora Lindholmin puheenvuoron aiheena on asiakaskokemuksen kehittämisen eri elementit asiakasymmärryksestä toimenpiteisiin. Noora kuvaa kokemuksia asiakkaan ääneen perustuvasta kehittämisestä KONEen globaalissa ympäristössä ja kertoo, mitä pitää erityisesti osata ottaa huomioon, kun asiakkaita on ympäri maailmaa 52 eri maassa.

Matti Airas

Matti Airas

Etuma

Matti Airas on toiminut Etuman toimitusjohtajana aina tähän vuoteen saakka ja toimii nykyisin yhtiössä tekstianalyysin evankelistana. Matti on tehnyt useita vuosia töitä asiakaskokemuksen parantamiseksi eri toimialoilla. Hänen erityisosaamistaan on korkealaatuisen tekstianalyysin hyödyntäminen asiakaskokemuksen parantamisessa. Matilla on yli 20 vuoden työkokemus ICT- ja telekommunikaatioliiketoiminnasta sekä myynnissä että tuotekehitys- ja liiketoimintajohtamisessa.

Puheenvuoron kuvaus:

Asiakastiedolla johtaminen – miten yhdistät asiakkaan äänen ja asiakasanalytiikan aidoksi asiakasymmärrykseksi
 
Yksi asiakkuuskokemusten johtamisen viime aikojen kuumimmista puheenaiheista maailmalla on asiakastiedolla johtaminen ja datan visualisointi. Matti Airas kertoo, miten asiakkaan äänen ja asiakasanalytiikan yhdistämällä synnytetään aitoa asiakasymmärrystä. Kun tämä asiakasymmärrys viedään johdon tietojärjestelmiin ja data esitetään helposti ymmärrettävässä muodossa, voi asiakkaan ääni kuulua oikeasti myös hallitus- ja johtoryhmätasolla.
Olof Hoverfält

Olof Hoverfält

Reaktor
Sanoma Games on johtava peliratkaisuiden kehittäjä viestintään, mainontaan ja digitaaliseen sisältöön. Sanoma Games ylläpitää ja kehittää myös Suomen suurimpia ajanvietepelisivustoja ja valmentajapelejä. 15 hengen tiimi sisältää kaikki autonomisen palveluiden ja liiketoiminnan kehityksen avainkyvykkyydet. Sanoma Games -yksikkö on osa Ilta-Sanomia, Suomen suurinta verkkosivustoa.
 
Olof johti tiimiä ja oli vastuussa vahvasti datavetoisen toimintamallin ja organisaatiokulttuurin kehittämisestä. Olemassa olevan liiketoiminnan jatkuvan optimoinnin lisäksi tiimi teki ketterää kehitystä erityisesti mobiilipelien osalta. Datavetoisen kulttuurin mahdollistama jatkuva kehittäminen – yhdistettynä vahvasti itseohjautuvuuteen perustuvaan johtamismalliin – johti korkeaan motivaatioon ja erinomaisiin liiketoiminnallisiin tuloksiin.
 
Puheenvuoron kuvaus:
Datavetoisen kulttuurin rakentaminen: mitä  onnistuminen vaatii toimintaympäristöltä ja organisaatiolta – Case Sanoma Games
 
Puheenvuoro käsittelee tuotekehitystä ja liiketoiminnan päätöksentekoa aidosti tukevan analytiikan rakentamista, sekä toimintakulttuurin luomista varmistamaan, että jokapäiväiset päätökset ovat datavetoisia. Puheenvuorossa ei käsitellä teknologiaa, big dataa, tai keskitetyn analytiikkakompetenssin rakentamista, vaan keskitytään keinoihin, joilla saadaan koko organisaatio mukaan toimimaan datavetoisesti. Datavetoisuus ei vaadi teknologian tai tilastotieteen osaamista. Se on henkilökohtaisen ja tiimin tason kyvykkyys, jota voi ja kannattaa kehittää.
Sirte Pihlaja

Sirte Pihlaja

Shirute

Sirte Pihlaja (Certified Customer Experience Professional) on Suomen ensimmäisen asiakkuuskokemusten suunnittelutoimiston, Shiruten toimitusjohtaja ja maailmanlaajuisen Customer Experience Professionals Associationin (www.cxpa.fi) toiminnanjohtaja Suomessa.

Kansainvälisesti tunnettu alansa huippuasiantuntija, valmentaja, designer ja strategisti neuvoo jo 25 vuoden kokemuksella asiakkuuskokemuksen, myynnin ja brändien kehittämistä isoille kansainvälisille ja kotimaisille yrityksille eri toimialoilla (mm. Elisa, Arabia, Fiskars, Hackman, Iittala, Marimekko, Nokia, Nordea, Rovio, S-Ryhmä, TeliaSonera, Veikkaus, VR ja YLE). Hän on kysytty kouluttaja, puhuja, puheenjohtaja ja blogikirjoittaja, joka on totuttu näkemään alan vaikuttajaseminaareissa.

Sirte tuottaa luovia ratkaisuja asiakkuuskokemusten johtamiseen, tutkimiseen, mittaamiseen ja suunnitteluun, asiakaskuunteluun ja maineenhallintaan, tiedolla johtamiseen sekä ratkaisujen konkretisoimiseen palvelumuotoilun keinoin.

Puheenvuorojen kuvaukset:

Lisää myyntiä asiakkaita kuuntelemalla! – Case Marimekko
Avarra ymmärrystäsi asiakaskuuntelun mahdollisuuksista! Kuule, miten tunnistat asiakkaidesi tarpeet, vastaat niihin nopeammin kuin kilpailijasi ja otat asiakkaiden monikanavaisen ostospolun oikeasti haltuun. Opi mittaamaan onnistumiset jokaisessa asiakaskohtaamisessa, välittömästi ostotapahtuman yhteydessä, jotta liiketoiminnalle olisi siitä mahdollisimman paljon hyötyä.
Harjoituksissa Sirte Pihlaja käy läpi asiakaskuuntelun ohjelman pääkohdat ja vetää tehtäviä, joiden avulla osallistujat saavat kokonaiskuvan asiakaskuuntelun ohjelman suunnittelusta eri näkökulmista. Lisäksi hän johtaa asiakaskuuntelun ohjelman harjoitustöiden läpikäynnin ja sparraa yhdessä yleisön kanssa osallistujien työt.
Antti Brunni

Antti Brunni

Tietotalo

Antti Brunni on digistrategi, joka kehittää digitaalista asiakaskokemusta työssään yleisötutkimukseen ja muotoilun menetelmiin nojautuen. Nyt hän suunnittelee Tietotalon startupissa paikka- ja tilannesidonnaisen markkinoinnin ja viestinnän ratkaisua, Likiä.

Puheenvuoron kuvaus:

Kontekstisidonnainen mobiilipalvelu ja asiakaskokemus – Case Terveystalo & Case Rovio & Case Muumimaailma

Antti Brunni esittelee kontekstisidonnaisen markkinoinnin ja viestinnän mahdollisuuksia. Miten ollaan asiakkaan kanssa oikeaan aikaan, oikeassa paikassa? Miten digitaaliseen asiakaskokemukseen yhdistetään reaalimaailman tilanne ja paikka? Miten mobiililaitteiden ja sovellusten uusia ominaisuuksia hyödynnetään hyperpaikallisessa markkinoinninssa? Esityksessä kuullaan kokemuksia mm. kontekstisidonnaista markkinointia hyödyntävän Terveystalon mobiilisovelluksen suunnittelusta.

Ohjelma

Valmennusohjelma pureutuu asiakaskuunteluun hyvin käytännönläheisesti.
Kuulet aitojen case-esimerkkien kautta, minkälaisia kokemuksia eri toimialojen yrityksillä on ollut
asiakaskuuntelun soveltamisesta osana arkipäiväistä yritystoimintaa.
Lisäksi työstämme yhdessä asiakaskuuntelun ohjelman pääkohdat yrityksellesi. 

blue1     dna-logo-uusi     kesko_logo     KONE_logo_grey     marimekko     Muumi_logo_fin copy   rovio     sanoma    terveystalo_logo_grey

 …valmennus perustuu hands-on tekemiseen – varaudu siis useisiin käytännön harjoituksiin asiakaskuunteluun liittyen!

Noora Lindholm
Customer Interactions Manager, KONE

KONEen asiakaskokemusmatka - Case KONE

Noora Lindholmin puheenvuoron aiheena on asiakaskokemuksen kehittämisen eri elementit asiakasymmärryksestä toimenpiteisiin. Noora kuvaa kokemuksia asiakkaan ääneen perustuvasta kehittämisestä KONEen globaalissa ympäristössä ja kertoo, mitä pitää erityisesti osata ottaa huomioon, kun asiakkaita on ympäri maailmaa 52 eri maassa.

Sirte Pihlaja
Asiakkuuskokemusten johtamisen asiantuntija, Shirute

Lisää myyntiä asiakkaita kuuntelemalla! - Case Marimekko

Avarra ymmärrystäsi asiakaskuuntelun mahdollisuuksista! Kuule, miten tunnistat asiakkaidesi tarpeet, vastaat niihin nopeammin kuin kilpailijasi ja otat asiakkaiden monikanavaisen ostospolun oikeasti haltuun. Opi mittaamaan onnistumiset jokaisessa asiakaskohtaamisessa, välittömästi ostotapahtuman yhteydessä, jotta liiketoiminnalle olisi siitä mahdollisimman paljon hyötyä.

Sirte Pihlaja
Asiakkuuskokemusten johtamisen asiantuntija, Shirute

Oikeat välineet asiakaskokemuksen mittaamiseen

Sirte johdattelee kuulijat asiakaskokemusten mittaamiseen tarvittavan datan keruun eri vaiheisiin ja menetelmiin. Hän käy puheenvuorossaan läpi erilaiset asiakaskokemuksen mittaamisen välineet ja metodit ja auttaa pohtimaan, miten näistä valitaan oikea yhdistelmä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lopuksi suunnitellaan yhdessä esimerkkicaseihin sopiva tiedonkeruumenetelmien yhdistelmä.

Sirte Pihlaja
Asiakkuuskokemusten johtamisen asiantuntija, Shirute

Kokemuksia asiakaskuuntelun käyttöönotosta - Case-esimerkki

Sirte Pihlaja kuvaa asiakaskokemusten mittaamiseen liittyviä tarpeita case-esimerkin näkökulmasta. Miten organisaatio on ottanut asiakaskuuntelun välineet käyttöönsä ja mitä kokemuksia sillä on prosessista? Miten se hyötyi hankkeesta?

Sirte Pihlaja
Asiakkuuskokemusten johtamisen asiantuntija, Shirute

Asiakkuuskokemus liiketoiminnan ohjaamisen välineenä

Parhaat päätökset organisaatiossa tehdään, kun kaikilla sen jäsenillä on käytössään sama, tarkka ja ajankohtainen informaatio. Sirte johdattelee kuulijat tapoihin, joilla kerättyä informaatiota voidaan jakaa yrityksessä automaattisesti kaikkien saataville. Opit myös yhdistämään mitatun asiakaskokeman muihin liiketoiminnan mittareihin.

Sirte Pihlaja
Asiakaskokemuksen asiantuntija, Shirute

Asiakkaan palvelupolun ymmärtäminen

Asiakkaat odottavat saavansa saumatonta, ensiluokkaista palvelua hankkiessaan ja käyttäessään uusia tuotteita. Kun asiakaspolkua tutkitaan kokonaisuutena, joka alkaa asiakkaan odotuksista ja jatkuu aina varsinaisen käytön kokemuksiin saakka, saadaan kattava ymmärrys palvelun huippukohdista ja ongelmatilanteista.

Sirte Pihlaja esittelee ajatusta eri case-esimerkeillä. Tutkimuksesta kootusta asiakaspolusta tulokset ovat nähtävissä ”yhdellä kartalla”.
Hanna Kortström
Kehityspäällikkö, Kesko

Asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme - Case Kesko

Asiakas ja laatu ovat vahvasti mukana Keskon strategiassa. Hanna Kortström kertoo, mistä Keskon päivittäistavarakaupassa lähdettiin liikkeelle laadun kehittämiseksi asiakaskokemus edellä. Puheenvuorossaan hän avaa myös käytännön toimia, joita asiakaskokemuksen kehittämiseksi on tehty mm. Myllypuron uudessa testikaupassa.

Matti Airas
Co-founder, VP Sales & Marketing

Asiakastiedolla johtaminen - miten yhdistät asiakkaan äänen ja asiakasanalytiikan aidoksi asiakasymmärrykseksi

Yksi asiakkuuskokemusten johtamisen viime aikojen kuumimmista puheenaiheista maailmalla on asiakastiedolla johtaminen ja datan visualisointi. Matti Airas kertoo, miten asiakkaan äänen ja asiakasanalytiikan yhdistämällä synnytetään aitoa asiakasymmärrystä. Kun tämä asiakasymmärrys viedään johdon tietojärjestelmiin ja data esitetään helposti ymmärrettävässä muodossa, voi asiakkaan ääni kuulua oikeasti myös hallitus- ja johtoryhmätasolla.

Olof Hoverfält
Principal Consultant, Digital Business Development, Reaktor

Datavetoisen kulttuurin rakentaminen: mitä onnistuminen vaatii toimintaympäristöltä ja organisaatiolta – Case Sanoma Games

Puheenvuoro käsittelee tuotekehitystä ja liiketoiminnan päätöksentekoa aidosti tukevan analytiikan rakentamista, sekä toimintakulttuurin luomista varmistamaan, että jokapäiväiset päätökset ovat datavetoisia. Puheenvuorossa ei käsitellä teknologiaa, big dataa, tai keskitetyn analytiikkakompetenssin rakentamista, vaan keskitytään keinoihin, joilla saadaan koko organisaatio mukaan toimimaan datavetoisesti. Datavetoisuus ei vaadi teknologian tai tilastotieteen osaamista. Se on henkilökohtaisen ja tiimin tason kyvykkyys, jota voi ja kannattaa kehittää.
Antti Brunni
Digistrategi, Tietotalo

Kontekstisidonnainen mobiilipalvelu ja asiakaskokemus - Case Terveystalo & Case Rovio & Case Muumimaailma

Antti Brunni esittelee kontekstisidonnaisen markkinoinnin ja viestinnän mahdollisuuksia. Miten ollaan asiakkaan kanssa oikeaan aikaan, oikeassa paikassa? Miten digitaaliseen asiakaskokemukseen yhdistetään reaalimaailman tilanne ja paikka? Miten mobiililaitteiden ja sovellusten uusia ominaisuuksia hyödynnetään hyperpaikallisessa markkinoinninssa? Esityksessä kuullaan kokemuksia mm. kontekstisidonnaista markkinointia hyödyntävän Terveystalon mobiilisovelluksen suunnittelusta.

Sirte Pihlaja
Asiakkuuskokemusten johtamisen asiantuntija, Shirute

Asiakaskuuntelun kustannus-hyöty-laskelmat

Miten todistat organisaatiosi johdolle asiakaskuunteluohjelman merkityksen liiketoiminnan tulokseen? Käymme läpi esimerkkilaskelmien kautta, mitä hyötyjä parempi asiakasymmärrys tuo taloudellisesti organisaation toimintaan.

Sirte Pihlaja
Asiakkuuskokemusten johtamisen asiantuntija, Shirute

Ajatuspajat

Ajatuspajoissa Sirte Pihlaja käy läpi asiakaskuuntelun ohjelman pääkohdat ja vetää yhdessä muiden valmentajiemme kanssa tehtäviä, joiden avulla osallistujat saavat kokonaiskuvan asiakaskuuntelun ohjelman suunnittelusta eri näkökulmista. Lisäksi hän johtaa asiakaskuuntelun ohjelman harjoitustöiden läpikäynnin ja sparraa yhdessä yleisön kanssa osallistujien työt.

Osallistujilta

Valmennuksen järjestäjällä Shirutella on vankka ja monipuolinen osaaminen asiakaskokemusten johtamisesta. Valmennus oli hyvin käytännönläheinen ja asiakascaset hyvin valittuja. Valmennus sopii varmasti monenlaisista tehtävistä tuleville henkilöille, kuuluuhan asiakaskokemus ihan jokaiselle organisaatiossa!
Erika Stude
Customer Experience Manager, Alko
Asiakaskuuntelu on tullut oikein hyvin tutuksi valmennuspäivien aikana. Luennoitsijat ovat olleet hyviä. Eri puheenvuoroista olen saanut itselle jokaisesta jotain. Olen ollut tasaisesti tosi tyytyväinen koulutuspakettiin. Tällainen valmennus olisi hyvä kaikille, jotka ovat asiakkaiden kanssa tekemisissä.
Olli-Petteri Pietilä
Ratkaisuasiantuntija, Elenia
Sain paljon työkaluja eteenpäin. Kiitos!
Ulla Granroth
Project Manager, Holiday Club
Sirten positiivisuus oli mahtavaa, Santerin myös. Itse asiassa kaikkien vetäjien... Koulutus voisi olla pidempikin!
Anne Larnemaa
Digital Project Manager, IF
Koulutus oli kiinnostava, ja se sisälsi paljon hyviä sekä ajatuksia herättäviä asioita. Olen vienyt jo vaikka mitä ajatuksia eteenpäin täällä opitusta omaan organisaatioon ja muillekin toimialoillemme, nopeita asioita. Markkinointi-ihmiset, tutkimus-, laatu- ja kehityspäälliköt sekä muut asiakkuuskokemusasioista vastaavat henkilöt tarvitsevat tätä osaamista.
Hanna Kortström
Kehityspäällikkö, Kesko
Hyvä koulutus ja antaa hyvää näkemystä asiakaskokemuksen kehittämiseen yli toimialarajojen. Kaiken kaikkiaan hyvä kokonaisuus ja pienellä hionnalla timantti!
Arto Mustikkaniemi
Head of Consumer Products & Services, Nelonen Media
Tasokas, huolella valmisteltu, kattava koulutus. Sopivasti teoriaa, caseja ja puheenvuoroja teemoista. Vahvasti tuoretta tietoa ja tulevaisuuden näkökulmaa. Sopii sekä aloittelijalle että seniorille: oman tason mukaan saa hyödynnettävää.
Tarja Ilvonen
Vice President, Customer Experience and Insight, OP
Suosittelen koulutusta asiakaspalvelun kehittämisestä kiinnostuneille. Oli sopivankokoinen porukka, jolloin keskustelua syntyi luontevasti.
Ann Blomqvist
Restaurant Manager, Tallink Silja
Hyvä, monipuolinen koulutus, jossa mielenkiintoisia puheenvuoroja. Sopii asiakaskokemuksen kehittämisen ammattilaisille.
Heidi Nurminen
Customer Insight Manager, Tallink Silja
Sirte tietää ja tuntee mistä puhuu. Suosittelen koulutusta erityisesti asiakkuusajattelua aloitteleville tai erilaisia projekteja käynnistäville, sillä koulutuskansio on erittäin konkreettinen. Itselleni tutustuminen Rovion asiakaspalveluajatteluun sekä Servqual-mallin esilletulo antoivat eniten ajattelunaihetta.
Anne Mehtäläinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja, HOK-Elanto
Erinomaiset kolme päivää. Ne antoivat hyvät eväät asiakaskuunteluun ja sen kehittämiseen. Pidin erityisesti Sanoman vierailijapuheenvuorosta. Näitä lisää. Kiitos!
Jouni Karppinen
Senior Analyst, Finnair
Iso kimppu ruusuja koulutuksen oheismateriaalista ja työkirjasta! Materiaaliin on käytetty paljon aikaa ja ammattitaitoa ja se antaa paljon apua sekä virikkeitä käyttäjälle.
Customer Experience Manager, Matkailu
Sain oikeita käytännöllisiä työkaluja omaan työhöni. Erittäin hyvin valmisteltu kokonaisuus, jossa ei säästetty opeissa ja vinkeissä. Sirten osaaminen on erittäin laaja-alaista ja hän jakaa osaamistaan ammattitaitoisesti vaivojaan säästämättä.
Lea Aarinen-Koski
Country Manager, Marimekko
Hyvät puitteet, saitte aikaan erinomaisen tunnelman ja ilmapiirin.
Sami Mäenpää
Director, Customer Relations and Feedback, Finnair
Koulutus oli oikein antoisa. Mielestäni se sopii hyvin asiakkuuksien johtamiseen, asiakkuuksien kehittämiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen ja asiakasmittaamiseen. Tiivis paketti lyhyessä aikataulussa. Suuri kiitos asiantuntevasta ja positiivisesta valmennuksesta.
Asiakasvastaava, Terveydenhuolto
Kokonaisuutena sain kurssista mitä lähdin hakemaan. Tulemme hyödyntämään oppeja yrityksemme asiakassuhteiden hallinnassa. Suosittelen valmennusta yrityksen operatiivisille johtohenkilöille ja asiakashallinnoinnin ammattilaisille. Kun johto saadaan ymmärtämään asiakaskuuntelun tärkeys, markkinoinnin ja asiakashallinnoinnin ihmisten tehtävä helpottuu.
Unto Hartikainen
Rakennuttajajohtaja, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Pidin koulutuksesta todella paljon, sain konkreettisia eväitä työhöni asiakastyytyväisyyden mittaamisen ja kehittämisen vastuuhenkilönä. Ryhmä oli tosi mukava, yhteisöllinen fiilis! Luentojen rakenne oli selkeä. Sain paljon ideoita asiakaskuuntelun kehittämiseen. Kiitos!
Lilli Vahla
Customer Relations Manager, HUS Lab
Erittäin onnistunut kurssi, etenkin tosielämän caset ja esimerkit olivat kiinnostavia. Olen tyytyväinen, että lähdin mukaan. Mukava tunnelma, hyvät tarjoilut, mukavat osallistujat. Kaikkinensa erittäin antoisa kurssi, kiitos!
Customer & Consumer Insight, Ravitsemis- ja majoitusala
Koulutus sopii monelle eri tasolle organisaatiossa. Se avaa silmiä ja tietoisuutta, miten asiakas pitäisi olla lähempänä yrityksen pulssilla. Hyvä sisältö, harjoitukset tuovat perspektiiviä omaan yritykseen vaadittaviin toimenpiteisiin. Loistava kokonaisuus - hyviä työkaluja implementointiin!
Minna Välke
Customer Experience Manager, Microsoft
Itselle parasta antia olivat pienet oivallukset liittyen omaan työhön ja asiakaskokemuksen mittaamiseen ja parantamiseen verkossa sekä antoisat keskustelut. Valmennus sopii asiakaskokemuksen johtamisen ja mittaamisen kanssa työskenteleville.
Online Sales and Marketing, Tele- ja viestintäala
Hyvin kuultiin asiakasta läpi seminaarin, kasvotusten ja verkossa. Koulutus sopii kaikille läpi organisaation: asiakaspalvelu, asiakkuusyksikön henkilöt ja johto sekä liiketoiminta kokonaisuutena.
Tuija Nissi
Kehityspäällikkö, Veikkaus
Sisältö oli hyvin ja loogisesti eroteltu kolmeen eri päivään. Kurssi oli hyvä ja sain hakemiani tietoja ja työkaluja omaan työhöni.
Mia Hartikainen
Customer Experience Manager, Cygate
Mielenkiintoiset aiheet ja selkeitä hyviä esimerkkicaseja. Hienoa saada kuulla kokemuksia myös muilta kurssilaisilta.
Asiakaskokemuksen kehittäjä, Vähittäiskauppa
Erittäin hyödyllistä. Todella rautainen ja ammattimainen ote!
Tero Thynell
Hotel Manager, Kämp Collection Hotels
Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa. Työkirja oli tosi hyvä ja ohjaava. Valmennus sopii hyvin kehitys- ja implementointiyksiköissä toimiville aktiivisille asiakaspalvelijoille.
Johtaja, Finanssi- ja vakuutusyhtiö
Valmennus oli hyvä yritykselle, joka pohtii asiakaskuuntelun eri mahdollisuuksia. Kiva ryhmä, hyvää keskustelua!
Pirjo Kuusela
Palveluasimies, Nordea
Paljon uutta ja syventävää asiaa siitä, kuinka asiakaskuuntelua voi kehittää. Asiantuntevia puheenvuoroja. Kaiken kaikkiaan ammattimaisesti vedetty kokonaisuus. Sirtellä erittäin miellyttävä maanläheinen tapa lähestyä ja selventää vaikeampiakin ja monimutkaisempiakin aiheita.
Auli Mikkonen
Communications and Marketing Designer, Kansainvälinen vientiyritys

Asiakas_ensin_2015_1028x579

 

Asiakas_ensin_2015_1028x579

 

Kiinnostuitko?

Rekisteröidy

Sirte Pihlaja
ASIANTUNTIJAPALVELUT
JA VALMENNUKSET
Sirte Pihlaja
CEO, CCXP
TRAINED LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATOR
+358 50 5700 190
 • Myynti

  sales (at) shirute.com
 • Muut tiedustelut

  sales (at) shirute.com

Voit pyytää lisätietoja tai rekisteröityä koulutukseemme jättämällä yhteystietosi oheisella lomakkeella. Ilmoitathan etukäteen, jos toivot meidän huomioivan erityisruokavalion tarjoilujen osalta.  (täydennäthän kysymyksesi alle kohtaan lisätietoja)
  Asiakas ensin - valmennus asiakaskuuntelusta ja maineenhallinnasta
  Ajankohta: Ilmoitetaan myöhemmin (3 pv)
  Koulutuspaikka: TBD, Helsinki

  Ilmoittautuminen on sitova. Perimme 50 % osallistumismaksusta viimeistään kaksi viikkoa (14 pv) ilmoittautumisen jälkeen tehdyistä peruutuksista. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista sekä peruuttamattomista paikoista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle. Kurssimaksu peritään myös sairastapauksissa. Shirute Oy pidättää itsellään oikeuden kurssimuutoksiin ja kurssin perumiseen, mikäli kurssilla on alle 5 osallistujaa. Shirute Oy ei ole vastuullinen kurssin peruuntumisesta aiheutuneista kuluista.

  Laskutustapa